โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

Kent Institute

Kent Institute เป็นสถานการศึกษาของเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีประสบการณ์การสอนมายาวนานกว่า20ปี Kent Institute ยังได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1989 ให้ดำเนินการสอนที่มีคุณภาพแก่นักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศออสเตรเลีย สถานที่ตั้ของสถาบัน Kent Institute ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์บริเวณด้านหลังของสถานีรถไฟ Town Hall ซึ่งเป็นทางผ่านไปชมความสวยงามของอ่าว Darling Harbour ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

ทางสถาบัน Kent Institute มุ่งมั่นให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรและใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าทันสมัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนจะได้รับความรู้ในทางทฤษฎี และเกิดทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในรูปแบบปฏิบัติการ (Workshop session) ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจต่างๆเพื่อนำไปสู่การจ้างงานต่อไป

Kent Institute มีหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (Business Management) ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft/Cisco/CIW Certify Trainer ทางสถาบันKent Institute ของเรามุ่งเน้นระบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่กว่า 200 เครื่อง ในห้องปฏิบัติการพร้อมระบบเครือข่าย Hi-speed Internet นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโดยได้รับการดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากทางสถาบันของเรา จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ Academic Partners เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบ Microsoft Certify, Adobe Certify และ CISCO Certify Network ต่อไป

หลักสูตร Bachelor of Business ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพทางธุรกิจ มีพื้นฐานความรู้ มีทักษะและความเข้าใจ ในกระบวนการการจัดการองค์กรภาคธุรกิจ มีความรู้และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีโอกาสและทางเลือกด้านอาชีพในทางธุรกิจอย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมตัวไปสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพต่อไป

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ของสถาบัน Kent Institute

- สอนโดยคณาจารย์ผู้มทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
- มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียน การเรียน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
- บริการ Computer Laboratory ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อม Software รุ่นล่าสุด
- มี Internet ให้ใช้ฟรี รวมไปถึงห้องสมุดที่ทันสมัย
- Excursions and social programs

จุดเด่นของ KENT Institute of SYDNEY

- เป็นที่ยอมรับของสภาการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย
- มีราคาไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย
- ที่ตั้งของ KENT Institute อยู่ใกล้ร้านค่าและ shopping mall, Bank, Coffee shop, Restaurant, Cinema, ห้องสมุด และมหาลัยชั้นนำอื่นๆ
- นักเรียนของ KENT Institute จะสะดวกสบายต่อการเดินทางไปเรียนเพราะสามารถเดินทางได้ทั้งรถประจำทางและรถไฟ
- สถาบันตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอาทิ Opera House, Harbor Bridge, Thai Town และ China Town
- สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
- มีห้องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย สำหรับฝึกทักษะในด้านต่างๆ รวมไปถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีที่ปรึกษาเป็นคนไทย สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ พร้อมให้บริการคำปรึกษาปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็ว
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทฟรีในการสืบค้นข้อมูล
- เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ เทียบเท่ามาตรฐานในประเทศ


หลักสูตรที่เปิดสอน

Bachelor of Business - (36 months)
Bachelor of Business – (Accelerated 24 months)
Advanced Diploma of Marketing - (9 months)
Advanced Diploma of Business - (9 months)
Diploma of Marketing - (9 months)
Diploma of Business - (9 months)
Diploma of Accounting - (12 months)
Certificate IV in Marketing - (9 months)
Certificate IV in Business - (9 months)
Advanced Diploma of Information Technology - (29 months)
Diploma of Information Technology (Multimedia) - (23 months)
Diploma of Information Technology (Web Development) - (23 months)
Certificate IV in Information Technology (Websites) - (12 months)
Certificate III in Information Technology 6months
Certificate II in Information Technology - (3 months)

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: