โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

SYDNEY SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY (SSBT)

 

 

SYDNEY SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY (SSBT) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรสายวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 SSBTมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวไปสู่อนาคตที่ดี หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ SSBT ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง พร้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยนักเรียนทุกคนของทางสถาบัน SSBT จะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในการเพิ่มศากยภาพในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของ SSBT คือการให้นักเรียนมีทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เรียน เราเชื่อว่าความสำเร็จของนักเรียนคือความสำเร็จของเรา ที่ SSBT มีนักเรียนเดินทางมาจากหลากหลายประเทศที่แตกต่างกัน นี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราได้รับประสบการณ์การศึกษาที่สนุกสนาน

เมื่อจบหลักสูตรสามารถนำประกาศนียบัตรของ SSBT ไปสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัย (University Pathway) ดังนี้
- Central Queensland University
- University of Ballarat
- Australian Catholic University
- Southern Cross University

ที่ตั้งของสถาบัน: Level 1, 301 George Street, Sydney NSW 2000 Australia

  

หลักสูตรที่เปิดสอน
- English course
- Hospitality
- Accounting
- Business
- Children Service

 

 

 

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: