โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

Raffles College of Design

   

สถาบัน Raffles ตั้งอยู่ในเขต North Sydney ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญทางตอนเหนือของนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย raffle เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการออกแบบ การศิลปะ และหลักสูตรการบริหารธุรกิจ โดยสถาบันเปิดสอนตึ้งแต่ระดับประกาศนีย์บัตรไปจนถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สถาบันRaffles มีเครือข่ายกับสถาบันอื่นๆกว่า 34 ที่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในประเทศสิงคโปร์, จีนและไทย เราเชื่อว่านักเรียนของเราจะสามารถพัฒนาความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เลือกเรียน และสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การทำงานในอนาคต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบัน Raffle ทุกคนจะช่วยผลักดันให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดในการมาเรียนที่สถาบัน Raffle

ที่ตั้งของสถาบันRaffle College of Design: 99 Mount Street, North Sydney, NSW 2060 Australia 

  

หลักสูตรปริญญาโท
Master of Commerce
Master of Design

หลักสูตรปริญญาตรี
Bachelor of Design in Fashion Design
Bachelor of Design in Fashion Marketing
Bachelor of Design in Graphic Design
Bachelor of Design in Interior Design

Bachelor of Arts (Visual Communication) in Animation
Bachelor of Arts (Visual Communication) in Games Design
Bachelor of Arts (Visual Communication) in Multimedia Design
Bachelor of Arts (Visual Communication) in New Media and Digital Film
Bachelor of Arts (Visual Communication) in Photography

Bachelor of Accountancy
Bachelor of Comerce in Design Management
Bachelor of Comerce in Finance
Bachelor of Comerce in Management
Bachelor of Comerce in Marketing

นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทแล้ว สถาบัน Raffle ยังมีหลักสูตรในระดับประกาศนีย์บัตรทางด้าน Art and Design และ Business Management เพื่อรองรับนักเรียนที่ยังไม่สามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาได้

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: