โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

Performance English

Performance English ร่วมกับ Eurocentres ใช้ระบบการเรียนการสอน ‘Eurocentres Success System’ ที่ได้รับการพัฒนามากว่า 60 ปีและเป็นระบบที่นานาชาติให้การยอมรับว่าสามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาได้เร็ว จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพของทางสถาบัน

สถาบัน Performance English ให้ความใส่ใจกับการพัฒนาและเลือกสรรหลักสูตรที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ว่าความต้องการของคุณจะต้องการเรียนภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางสถาบันPerformance English ก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่รองรับในทุกความต้องการของผู้เรียน

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Performance English
- หลักสูตรเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในแต่ละคน
- เรียนทุกคนจะได้รับ feedback และทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนาทุกสัปดาห์
- มีติวพิเศษแบบตัวต่อตัวทุก 2 สัปดาห์
- มีการสอบวัดระดับทุก 4 สัปดาห์
- มีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้เรียนในเรียนวันแรกและวันสุดท้าย
- ห้องเรียนขนาดเล็ก: นักเรียนโดยประมาณ 12 – 14 คน ต่อห้องเรียน
- กฏการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
- General English หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาความมั่นใจในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกๆด้านของนักเรียน โดยเน้นการพูดและการออกเสียง
- English Academic Purposes (EAP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย เช่น อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท เป็นต้น 
- IELTS Preparation Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลไปใช้เพื่อเรียนต่อหรือสมัครงาน

ที่ตั้ง Performance English ในซิดนีย์: Level 8, 333 Kent Street, Sydney NSW 2000 Australia
ที่ตั้ง Performance English ในเมล์เบิร์น: Level 2, 277 Flinders Lane, Melbourne VIC 3000 Australia

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: