ILSC Language School


ILSC Language School ILSC Language School โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1991 ในปัจจุบันมีเครือข่ายในหลายๆประเทศทั้งแคนาดา อเมริกา อินเดีย รวมถึงในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีโรงเรียนภาษาตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ และ เมืองบริสเบรน

เรียนภาษา ILSC ที่เมืองบริสเบนซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Queenland ได้ฉายาว่าเป็น Sunshine State ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองจากซิดนีย์ และเมลเบริ์น บริสเบนเป็นเมืองแห่งความทันสมัย อยู่ทางออสเตรเลียตะวันออก ใกล้กับเมือง Gold Coast หากชอบบรรยากาศที่อบอุ่นสบายๆ ผู้คนที่เป็นมิตร คุณจะตกหลุมรักบริสเบน

ILSC Brisbane ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบนเพียงสองนาทีจากสถานี Central railway station ด้วยจำนวนนักเรียนเรียนไทยที่น้อยเพียง 3 % นักเรียนจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ทางสถาบันยังมีหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ( ILSC BUSINESS College) ที่น่าสนใจเช่น หลักสูตรการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือการบริหารธุรกิจต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL)

ILSC Language School

ระหว่างเรียนภาษาที่ ILSC Brisbane นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ ILSC ในการจัดหางานPart Time เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริงนอกห้องเรียน พร้อมทั้งฝึกภาษากับชาวต่างชาติ โดยทาง ILSC จะช่วยเหลือในการหางานเมื่อนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (อยู่ในระดับ B4) โดยนักเรียนจะต้องทำข้อสอบเพื่อทดสอบภาษาPROLA: Pre-Registration Online Language Assessment และทางเจ้าหน้าที่ ILSC จะให้คำแนะนำในการเขียน Resume เพื่อไปยื่นสมัครงาน ซึ่งงานที่ได้จะขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับอัตราจ้างประมาณ $15-$20 ต่อชั่วโมง ซึ่งตำแหน่งงานที่จะได้ทำก็จะเป็นงานล้างจาน พนักงานทำความสะอาด หรือ พนักงานจัดสินค้าในโรงงาน เป็นต้น

ที่ตั้ง ILSC-Brisbane: Level 1 , 232 Adelaide Street, Brisbane , Queensland Australia 4000

หลักสูตรที่เปิดสอน
- ภาษาอังกฤษทั่วไป General English 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ภาษาอังกฤษทั่วไป Full Intensive Time Program 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- Certificate IV in TESOL ระยะเวลา 8 สัปดาห์
- Diploma in International Business ระยะเวลา 20 สัปดาห์
- Diploma of Marketing ระยะเวลา 20 สัปดาห์

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: