บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จัดเตรียมเอกสารและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด 
ดำเนินงานโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านวีซ่าออสเตรเลียโดยเฉพาะ

วีซ่าออสเตรเลียคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่   

กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า 
 อยากขอวีซ่าแต่ไม่รู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
 ไม่รู้ต้องไปยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ไหน  
 ยุ่งยากกับการเตรียมเอกสาร 
 ไม่มีแบบฟอร์มวีซ่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน
 ไม่สะดวกเดินทางไปยื่นวีซ่าเอง

หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขวีซ่ากับทางสถานทูตอยู่ตลอด

Sydney Square มีทีมงานที่เชียวชาญเป็นพิเศษเพื่อให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่าของประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะ ทีมงานของเราให้บริการในด้านการจัดเตรียมเอกสารวีซ่าอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆของวีซ่าแต่ละประเภทตามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนด เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทำความเข้าใจกฏระเบียบของวีซ่าในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ทีมงาน Sydney Square มีการอัพเดทข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียอยู่ตลอดเวลา เราจึงมีการจัดเตรียมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

วีซ่าออสเตรเลีย

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน, ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตฯกำหนดมาอย่างเคร่งครัด ทางทีมงาน Sydney Square มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมาโดยตลอด

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทาง Sydney Square จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด

บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยผู้ขอวีซ่าไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง

Tel. 099 145 9694  086 619 4916

LINE ID.  Thamessweetie  Yositar2you 

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 086 619 4916 / 099 145 9694 | Line: Yositar2you / thamessweetie
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: