วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย Tourist Visa AUSTRALIA

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถขอได้สูงสุดถึง 1 ปี แต่จะเข้าออกประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรอนุมัติให้ระยะเวลาของวีซ่าเท่าไหร่ ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหน

เหตุผลหลักๆที่อาจทำให้คุณโดนปฎิเสธวีซ่าก็คือ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวีซ่าคิดว่าคุณจะโดนหลอกไปขายหรือโดนหลอกไปทำงาน, หรือพอคุณได้เข้าประเทศแล้วจะไม่ยอมกลับ และสุดท้ายก็คือกลัวว่าคุณจะแอบไปทำงานเพราะวีซ่าท่องเที่ยวไม่อนุญาติให้ทำงานในทุกกรณ๊ เพราะฉนั้นแล้วคุณควรเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบเพื่อยืนยันว่าคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและมิได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ

ทีมงานซิดนีย์สแควร์มีบริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย มีดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ( Form 1419 ) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นพื้นสีขาวหรือสีอ่อน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
 8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ ฉบับจริงที่ออกจากทางธนาคาร
 9. เอกสารการทำงานหรือเอกสารที่มาของรายได้ เช่นจดหมายรับรองงาน หรือกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 10. จดหมายเชิญ พร้อมทั้งเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ (ถ้ามี)
 11. จดหมายอธิบายเหตุผลที่ต้องการไปเที่ยว (ถ้ามี)
 12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 4,150 บาท (อัพเดท 2 กันยายน 2556 อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที)
 13. รายละเอียดการเดินทาง

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทางSydneySquare จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด 

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าอย่างชัดเจน  ทางทีมงานSydneySquare มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการด้านวีซ่าออสเตรเลียจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมายาวนาน

เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียTel. 061 818 2288 / 085 115 9115
LINE ID.  @SydneySquare
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.