University of Wollongong

University of  Wollongong

University of Wollongong ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศทางด้านการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ภายในมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 22,000 คน โดยเปิดรับนักเรียนต่างชาติจาก 70 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลักอยู่เมืองวูลลองกองซึ่งห่างจากตัวเมืองซิดนีย์เพียง 80 กม.ซึ่งใช้เวลาขับรถจากใจกลางเมืองซิดนีย์ไปยังเมืองวูลลอลกองเพียงชั่วโมงกว่าๆ เมืองวูลลองกองเป็นเมืองที่มีความสวยงามตามธรรมชาติมากอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าหลายๆเมืองในประเทศออสเตรเลีย  นอกเหนือจากนี้แล้ว University of Wollongong ยังมีวิทยาเขตย่อยต่างๆมากมาย รวมไปถึงวิทยาเขตซิดนีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเปิดสอนในสาขาวิชา Business ในด้านต่างๆ

University of Wollongong มีด้วยกันทั้งสิ้น 2 วิทยาเขตหลักๆ คือวิทยาเขตที่เมือง Wollongong และวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางนคร Sydney

  

คณะที่เปิดสอนใน University of Wollongong มีดังนี้
- ธุรกิจและการค้า 
- ซิดนีย์บิสสิเนสสคูล (บัณฑิตวิทยาลัยการ บริหารธุรกิจ) 
- วิศวกรรมศาสตร์ 
- วิทยาการสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
- คณิตศาสตร์ 
- สุขภาพและยา 
- วิทยาศาสตร์ 
- มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 
- อุตสาหกรรมทางสื่อ 
- การสื่อสารและสร้างสรรค์ 
- ครุศาสตร์ 
- กฎหมาย

    

 เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

เวบไซต์ของ มหาวิทยาลัย University of Wollongong: http://www.uow.edu.au