Macquarie University

Macquarie University

Macquarie UniversityMacquarie University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีความทันสมัย มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในอุทยานอันสวยงาม ห่างจากเมืองซิดนีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง 30-45 นาที ใบปริญญาจาก Macquarie University เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นปริญญาที่มีคุณภาพในระดับสากลทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ  Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าสร้างสรรค์ของประเทศออสเตรเลีย และมีความพร้อมที่จะให้นักศึกษาได้พบกับทัศนะอันกว้างไกลของโลกด้วยหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่น และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่โลกในทศศตวรรษหน้า มหาวิทยาลัยMacquarie Universityได้สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆทั่วโลกเพื่อเปิดประตูสู่ประสบการณ์ในระดับสากลให้แก่นักศึกษาในช่วงที่ศึกษาอยู่ เพราทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในโลกที่ไม่มีพรมแดน รวมไปถึงประสบการณ์ที่มีความเป็นสากลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยMacquarie University จะสามารถเข้าถึงการสอนและงานวิจัยใหม่ล่าสุด รวมทั้งได้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศอิเล็กโทรนิกที่มีความทันสมัยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การประกอบอาชีพในศตวรรษใหม่ นอกเหนือจากนี้แล้ว Macquarie University ยังมีหลักสูตรการเรียนพร้อมกับการฝึกงาน จึงทำให้เป็นโอกาศที่ดีของนักศึกษาที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในขณะที่กำลังศึกษาอยู่  

Macquarie University มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ปริญญาเอกดังนี้

- Actuarial Studies
- Archaeology
- Arts
- Business Administration
- Commerce
- Economics
- Education 
- Engineering
- Environment
- Human Sciences
- Information Technology
- International Studies
- Laws
- Marine Science
- Marketing and Media
- Medical Sciences
- Planning
- Psychology 
- Security Studies
- Social Science
- Speech, Hearing and Language Sciences
- Teaching

เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

วิทยาเขตของ Macquarie University
 North Ryde Campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Balaclava Road, North Ryde, NSW, 2109 ห่างจากเมืองซิดนีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง 30-45 นาที 
 City Campus ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ Level 2, 11 York Street, Sydney, NSW 2000

เวบไซต์ของมหาวิทยาลัยMacquarie University: www.mq.edu.au