University of New South Wales

 UNSWUniversity of New South Wales (UNSW) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียง และมีหลักสูตรการสอนอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังมีการสำรวจพบว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก UNSW ได้ทำงานในตำแหน่งซีอีโอในบริษัทชั้นนำของประเทศออสเตรเลียมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ  University of New South Wales (UNSW) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในอันดับ 60 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลก  University of New South Wales (UNSW)มีประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ด้วยจำนวนนักศึกษานานาชาติ 13,000 คนที่มาจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก  วิทยาเขตของ University of New South Wales (UNSW)ได้มีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับโลกให้กับนักศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนและการวิจัยที่ดีที่สุด

หลักสูตรที่เปิดสอนใน University of New South Wales (UNSW) มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และการวิจัยในหลากหลายสาขาดังนี้
 Art & Design
 Arts and Social Sciences
 Built Environment
 Engineering
 Law
 Medicine
 Science
 UNSW Business School
 UNSW Canberra at ADFA

เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

๊UNSW

วิทยาเขตหลักของ UNSW ตั้งอยู่ที่ Kensington Campus :
High St
Kensington, NSW 2052

วิทยาเขตที่สำคัญแห่งอื่นๆได้แก่
 UNSW at Paddington : Cnr of Oxford St and Greens Rd Paddington, NSW 2021
 UNSW at Canberra : Australian Defence Force Academy Northcott Drive, Canberra ACT 2600

Website ของ University of New South Wales (UNSW): https://www.unsw.edu.au