The University of Western

University of Western Sydney

The University of Western Sydney (UWS) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ 1989 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขตตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกของมหานครซิดนีย์ UWS มีวิทยาเขตทั้งสิ้น 7 วิทยาเขตโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คุณบรรลุสู่เป้าหมายในสาขาวิชาที่เรียนกับทางมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาของ UWS จะได้เรียนในรูปแบบโปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะในสาขาวิชาที่เรียนและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและนายจ้าง

UWS มีความหลากหลายในสาขาการเรียนรู้ โดยมีคณะที่เปิดสอนดังนี้
-School of Business (คณะบริหารธุรกิจ)
-School of Computing, Engineering and Mathematics (คณะคอมพิวเตอร์ วิศกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)
-School of Education (คณะครุศาตร์)
-School of Humanities and Communication Arts (คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์)
-School of Law (คณะนิติศาสตร์)
-School of Medicine (คณะแพทย์ศาสตร์)
-School of Nursing and Midwifery (คณะพยาบาลและการผดุงครรภ์)
-School of Social Sciences and Psychology (คณะวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา)
-School of Science and Health (คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข)

The University of Western SydneyThe University of Western Sydney มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริการทีมรักษาความปลอดภับแบบเต็มรูปแบบให้กับนักเรียน บุคคลากร และผู้มาเยี่ยมชมทุกคน และทางมหาวิทยาลัยฯ มีที่พักแบบ Village ให้บริการสำหรับนักศึกษา โดยที่พักแต่ละที่จะตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยตามวิทยาเขตต่างๆ ซึ่งผู้ที่ดูแลที่พักจะมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากการเรียนและได้ร่วมสนุกกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ โดยจะมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ การทำแพนเค้กในมื้อเช้า, การแข่งขันกีฬา, การดูหนังตอนกลางคืน, ปาร์ตี้ในธีมต่างๆ และอีกๆอีกมากมาย โดยนักศึกษาจะมีโอกาศได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเจอเพื่อใหม่ๆมากมาย

ที่ตั้ง UWS วิทยาเขตหลัก: Penrith NSW 2751

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย: www.uws.edu.au

 

เอกสารสมัครเรียน
- ใบสมัคร
- สำเนาพาสปอร์ต
- Transcript
- ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
- Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
- Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
- Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

University of Western Sydney มีทั้งสิ้น 7 วิทยาเขตดังนี้
UWS Bankstown
UWS Nirimba Education Precinct in Blacktown
UWS Campbelltown
UWS Hawkesbury
UWS Lithgow
UWS Parramtta and Westmead precint
UWS Penrith

website: www.uws.edu.au