Performance English

Performance EnglishPerformance English ร่วมกับ Eurocentres ใช้ระบบการเรียนการสอน ‘Eurocentres Success System’ ที่ได้รับการพัฒนามากว่า 60 ปีและเป็นระบบที่นานาชาติให้การยอมรับว่าสามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาได้เร็ว จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพของทางสถาบัน

สถาบัน Performance English ให้ความใส่ใจกับการพัฒนาและเลือกสรรหลักสูตรที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ว่าความต้องการของคุณจะต้องการเรียนภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางสถาบันPerformance English ก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่รองรับในทุกความต้องการของผู้เรียน

 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Performance English  
- หลักสูตรเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในแต่ละคน
- เรียนทุกคนจะได้รับ feedback และทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนาทุกสัปดาห์ 
- มีติวพิเศษแบบตัวต่อตัวทุก 2 สัปดาห์ 
- มีการสอบวัดระดับทุก 4 สัปดาห์
- มีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้เรียนในเรียนวันแรกและวันสุดท้าย
- ห้องเรียนขนาดเล็ก: นักเรียนโดยประมาณ 12 – 14 คน ต่อห้องเรียน 
- กฏการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

  

หลักสูตรที่เปิดสอน
General English หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาความมั่นใจในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกๆด้านของนักเรียน โดยเน้นการพูดและการออกเสียง
English Academic Purposes (EAP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเช่น อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท เป็นต้น 
IELTS Preparation Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลไปใช้เพื่อเรียนต่อหรือสมัครงาน

ที่ตั้ง Performance English ในซิดนีย์: Level 8, 333 Kent Street, Sydney NSW 2000 Australia
ที่ตั้ง Performance English ในเมล์เบิร์น: Level 2, 277 Flinders Lane, Melbourne VIC 3000 Australia