โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

Strathfeild College

 

Strathfield College เป็นโรงเรียนภาษาที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่บนถนน Pitt Street ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจของเมือง Sydney อยู่ใกล้กับไทยทาวน์ ป้ายรถเมล์ และ สถานีรถไฟ Central Station จึงทำให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง สถาบัน Strathfield College มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 25 ประเทศที่ให้ความไว้วางใจเดินทางมาเรียนกับสถาบันแห่งนี้ เพราะ Strathfeild College เน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการให้คำปรึกษาและการบริการกับนักเรียนของสถาบันอย่างสุดความสามารถ อีกทั้งยังจัดหาหลักสูตรที่มีคุณภาพมาสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถที่พัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ Strathfield College เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, หลักสูตร Certificate และ Diploma ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว Strathfield College มีบุคลากร คณาจารย์ผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้นักเรียนของสถาบัน Strathfield College ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจริงๆ

จุดเด่นของ Strathfield College

1. ได้รับการรับรองคุณภาพจาก National ELT Accredition Scheme (NEAS) และ ACEPT

2. Strathfield College เป็นสมาชิกของ English Australia (EA) และ Quality English

3. หลักสูตร Diploma ของสถาบัน สามารถนำผลคะแนนการเรียนไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

4. บุคลากรของสถาบัน พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สำเร็จดังเป้าหมาย

5. สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย

ที่ตั้งของ Strathfield College : Suite 704, Level 7/451 Pitt St, Sydney NSW 2000

Strathfeild College ตั้งอยู่ใกล้กับ Thai Town , China Town , สถานีรถไฟ Central Station นักเรียนทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียน และนักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะสถาบันตั้งอยู่ใกล้กับสาธารณูปโภคมากมายอาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และ ตลาดสด China Town.

ตัวแทนของสถาบัน Strathfield College ในประเทศไทย

Strathfield College ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ

ที่ตั้งสถาบัน Strathfield College

Suite 503, Level 5

451 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia

TEL +61 2 9212 7799

FAX +61 2 9212 7800