โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

Sydney International English College

Sydney International English College(SIEC) จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ดีได้มาตราฐานและทันสมัย ทางสถาบัน Sydney International English College หรือ SIEC มีคณาจารย์ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการสอน มีการฝึกและอบรมบุคลากรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเพิ่มคุ่น สถาบันได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันและเสริมในการพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียน อีกทั้งภายในห้องเรียนยังเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอีกด้วย

Sydney International English College(SIEC) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของซิดนีย์ ท่ามกลางแหล่งร้านค้า ชุมชน และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าต่างๆ และยังอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น Opera house, China Town เป็นต้น

ที่อยู่ของสถาบัน SIEC: 127 Liverpool Street, Sydney, NSW 2000

ข้อดีของสถาบัน SIEC:

1. เป็นสถาบันที่อยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง

2. ครูและอาจารย์เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน

3. ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และครบครัน

4. เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

5. มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง

6. มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานกับการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. General English

2. English Academic Purpose : EAP

3. IELTS Preparation

4. English Plus Flight Resort Internship

5. English Plus Flight Attendant/ Art Craft engineering

6. Study Tour

ตัวแทนของสถาบัน SIEC ในประเทศไทย

SIEC ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษากับทางสถาบันฯ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งตัวแทนของสถาบันฯ จะช่วยแนะนำหลักสูตรการเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมกับดำเนินการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ