โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

North Sydney English College

North Sydney English College ตั้งอยู่ใจกลางนครซิดนีย์ มีการเรียนการสอนที่ดีในราคาประหยัด เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นกันเองกับนักเรียนต่างชาติ จึงทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ที่มีประสิทธิภาพและภาพประสบการณ์ความทรงจำที่ดี North Sydney English College ยังมีเจ้าหน้าคอยช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในการหางานพิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ North Sydney English College มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อสะดวกต่อนักเรียนทุกคน ซึ่งนักรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้า (9.00-14.45) หรือภาคบ่าย (16.00 - 20.30) ได้ตามอัธยาศัย โดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพและประสบการณ์

หลักสูตรที่เปิดสอนใน North Sydney English College

- General English

- IELTS Preparation

- English for Acedemic Purposes

- Business English

- English for TESOL

 

 

เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันจันทร์

Morning Class Monday - Thursday 9.00 - 14.45

Evening Class Monday - Friday 16.00 - 20.15

ห้องเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น

วันแรกของการเรียน นักเรียนทุกคนจะได้ทำข้อสอบเพื่อวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับไหน โดยทางสถาบัน North Sydney English College ได้จัดระดับความสามารถของนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น Class ต่างๆ ดังนี้

ระดับ 1 Beginner English

ระดับ 2 Elementary English

ระดับ 3 Pre-Intermediate English

ระดับ 4 Intermediate English

ระดับ 5 Upper Intermediate English

ระดับ 6 Advanced English

เรียนภาษา ราคาประหยัด เพียงสัปดาห์ละ $160 และค่าสมัครมูลค่า $200