โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

MEGT Group

ข้อดีของสถาบัน MEGT  Institute 

1. หลักสูตรการสอนมีคุณภาพ

2. การเดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Museum Station

3. อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประการณ์

4. ห้องเรียนสะอาด อุปกรณ์การเรียนทันสมัย ครบครัน

 

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1.Certificate III in Children’s Services

2.Diploma of Children’s Services (Early Childhood Education and Care) 

 

สถานที่ตั้ง MEGT  Institute: 10 Quay St, Sydney NSW 2000 Australia