โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

TAFE NSW

TAFE (Technical And Further Education)
TAFE สถาบันของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มีเครือข่ายมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

TAFE เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและวิชาชีพในทุกสาขาวิชาซึ่งเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย บริหารและดำเนินการโดยรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล TAFE เปิดสอนหลักสูตรสอนและจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้แก่ชาวออสเตรเลียและนักศึกษาทั่วไปรวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย TAFEเป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียเพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความพร้อมในภาคปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน TAFE มีนักศึกษาสมัครเรียนปีละกว่า 500,000 คนที่สมัครเข้ามาเรียนในรัฐ New South Wales

   

หลักสูตรทุกหลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ในระดับประกาศนีย์บัตร(Certificate) จนถึงระดับอนุปริญญาขั้นสูง(Advance Diploma) โดยมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6เดือน จนถึง 2ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆ หลังจากนักเรียนที่จบในระดับ Diplama จาก TAFE แล้วก็สามารถไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบใดๆ ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย และวุฒิการศึกษาที่ได้มา จะสามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


TAFE มีวิทยาเขตอยู่หลายที่ในซิดนีย์ โดยมีวิทยาเขตที่นักเรียนต่างชาติให้ความสนใจที่สุดคือ TAFE วิทยาเขต Ultimo ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และสะดวกสบายต่อการเดินทาง เพราะจาก TAFE ที่วิทยาเขต Ultimo ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 5 นาทีก็ถึงสถานีรถไฟ Central Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ New South Wales นอกจากนี้แล้วTAFE วิทยาเขต Ultimo ยังใกล้กับศูนย์การค้า, ตลาดสด China Town และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ภายในบริเวณโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ Wi-Fi, แผนกช่วยเหลือนักเรียนหางานพิเศษ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย TAFE มีคณาจารย์ชาวออสเตรเลียที่สูงด้วยคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์การสอนให้แก่นักเรียนต่างชาติ ซึ่งนักเรียนของ TAFE มีทั้งนักศึกษาชาวออสเตรเลียและมีนักศึกษาต่างชาติมาจาก 80 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้นักเรียนทุกคนที่เรียนอยู่ที่ TAFE จะสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราเชื่อว่าภาษาอังกฤษที่ดีจะเป็นพื้นฐานอันแข็งแรงสำหรับอนาคตและการทำงานในวันข้างหน้า

    

เรียนอย่างมีความสุขและสนุกไปกับบรรยากาศการเรียนนานาชาติ ล้ำหน้าด้วยความทันสมัยใจกลางเมืองซิดนีย์
สนุกไปกับการเรียนในวิทยาเขตขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนชาวออสเตรเลียและนักเรียนจากนานาชาติ 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้เราได้พัฒนาการประสบการณ์อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติมากขึ้น
ทำความฝันให้เป็นความจริงด้วยการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบ Pathways โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS และผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ
สร้างความสำเร็จที่ดีที่สุดด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยม ประกอบกับห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศ และอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์
เพิ่มความมั่นใจในการเรียนที่มีคุณภาพเพื่อโอกาสในการฝึกงานและโอกาสในการได้รับการจ้างงานในอนาคต
หลักสูตรการเรียนและการฝึกฝนแบบมืออาชีพ ครอบคลุมถึงการโต้วาที การนำเสนองาน การค้นคว้าวิจัย การติดต่อสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน Resume และฝึกฝนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งาน
อาจารย์ของ TAFE จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต


หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

- ภาษาอังกฤษทั่วไป ( General English )
- ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ( English for Academic Purposes )
- ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ( High School Preparation )
- ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการสอบ IELTS ( IELTS Preparation )