Browns English Language

Browns English Language School

"BROWNS English Language School" โรงเรียนภาษาระดับ World Class ในราคาไม่แพง

Browns English Language  Browns English Language  Browns English Language

Browns English Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีหลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนภาษาทั่วไปคือทางสถาบันจะมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งจะเน้นการสอนทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน โดยทั่วไปนักเรียนจะได้ฝึกทักษะเพียงแค่ 4 ทักษะคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ที่สถาบันแห่งนี้นักเรียนทุกคนยังได้เรียนรู้ทักษะด้านอื่นเพิ่มเติมอีกคือ ทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้อง, ทักษะไวยกรณ์ และ คำศัพท์ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุกๆด้านอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ

Browns English LanguageBrowns English LanguageBrowns English Language School มีทั้งสิ้น 2 วิทยาเขตด้วยกันคือที่ Brisbane และที่ Gold Coast ทั้ง 2 วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมืองการเดินทางสะดวกสบาย ใกล้ศูนย์การค้าและสาธารณูปโภคมากมาย อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์การสอนมายาวนานและเป็นกันเองกับนักเรียนต่างชาติทุกคน นักเรียนทุกคนที่นี่จึงสนุกกับการเรียนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างประสิทธิภาพ ทางสถาบันมีอุปกรณ์การเรียนที่สะดวกครบครันและทันสมัยมากมายเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่เดินทางมาจากหลายประเทศทั่วโลก

ข้อดีของการเรียนที่ Browns English Language School

1.มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
2.จะมีนักเรียนจำนวน10-15 คนต่อห้องเพื่อความสะดวกในการดูแลของอาจารย์ผุ้สอนอย่างทั่วถึง
3.มีอาจารย์ที่คุณภาพและมีศักยภาพสูงมากในการสอน
4.ทางโรงเรียนจะจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
5.มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสะดวกครบครัน
6.ช่วงบ่ายนักเรียนสามารถเลือกห้องเรียนเสริมว่าต้องการเน้นทักษะไหนเป็นพิเศษ
7.มีการสอบและประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์
8.เปิดสอนทั้งแต่ระดับ Beginner ไปจนถึงระดับ Advanced
9.เรียนสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง

Browns English Languageหลักสูตรที่เปิดสอน

1. Intensive General English
2. English for Academic purposed
3. IELTS Preparations
4. Cambridge Exam Preparation courses
5. English Plus Sport
6. English Plus Child Care / Age Care