สิ่งที่ต้องทำเมื่อถึงออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียอนุญาติให้นักเรียนต่างชาติทำงานพิเศษได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์

นี่คือคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับนักเรียนที่เดินทางไปถึงออสเตรเลียในครั้งแรก

สิ่งที่ต้องทำและข้อควรรู้สำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตนักเรียนเมื่อดินทางไปเรียนในประเทศออสเตรเลีย

1. เปิดบัญชีธนาคาร นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถเปิดบัญชีธนาคารของออสเตรเลียได้โดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าขอเปิดเป็น Student Account ซึ่งจะไม่เสียค่ารักษาบัญชี เพราะถ้าเป็นบัญชีประเภทอื่นๆจะต้องเสียค่าธรรมเนียม $5 ต่อเดือน เอกสารที่จะต้องใช้ในการเปิดบัญชีก็คือพาสปอร์ตเล่มจริง, วีซ่านักเรียน, บัตรนักเรียนหรือเอกสารยืนยันจากทางโรงเรียน

2. ซื้อซิมการ์ดใส่โทรศัพท์มือถือ นักเรียนที่ถือวีซ่าต่ำกว่า 1 ปี จะไม่สามารถจดทะเบียนแบบรายเดือนได้ ต้องใช้แบบเป็นเติมเงินไปก่อน ซึ่งซิมการ์ดที่ออสเตรเลียมีหลายบริษัทให้เลือกใช้ โดยจะมีแพกเกจให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน

3. สมัครขอ Tax File Number เรียนกง่ายๆก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งมีความจำเป็นมากในการทำงานกับชาวออสเตรเลีย แต่ร้านอาหารไทยบางร้านใช้วิธีจ่ายค่าจ้างแบบ Cash in hand หรือจ่ายเงิดสดให้โดยไม่ต้องเสียภาษี

4. สำรวจเส้นทางการโดยสารรถสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะในออสเตรเลียมีทั้งรถไฟ รถเมล์ เรือ ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงที่พักแล้วสิ่งที่ต้องทำคือควรสำรวจเส้นทางการเดินทางและสำรวจตารางเวลาเดินรถให้ดีเพราะรถโดยสารที่ออสเตรเลียมาตรงเวลามาก

5. สำรวจร้านค้าและแหล่งของกินใกล้บ้าน ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงทำให้มีร้านค้าและร้านอาหารนานาชาติมากมาย ซึ่งเราจะพบเห็นร้านอาหารและร้านขายของชำของชาติต่างๆ ได้ทั่วไป อาทิร้านญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม และไทย เป็นต้น

6. เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะชาวออสเตรเลียจะเคารพกฏหมายและข้อบังคับต่างๆเป็นอย่างมาก

7. สร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว เรายังสามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนจากการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย เพราะฉนั้นการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติจึงช่วยส่งเสริมให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง และยังช่วยให้คลายความเหงาในต่างแดนอีกด้วย

8. หางานพิเศษทำ สถานทูตออสเตรเลียอนุญาติให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มเติมและหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการเรียน การทำงานพิเศษอย่างถูกต้องตามกฏหมายจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนไทยในออสเตรเลียเป็นอย่างมาก