สิ่งของห้ามนำเข้าออสเตรเลีย

Australian Custom Border and Protection

ประเทศออสเตรเลียมีสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง และมีพืชและสัตว์ที่ไม่อาจพบในที่อื่นใดในโลก อีกทั้งประเทศออสเตรเลียยังเป็นประเทศปลอดเชื้อโรคและปลอดศัตรูพืชต่างๆ  ดังนั้นโรคภัยต่างๆ ที่เป็นภัยร้ายแรงในปัจจุบันได้ถูกสกัดไม่ให้เข้ามาในประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้ออสเตรเลียมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโรคและศัตรูพืชเข้ามาในประเทศ ทางประเทศออสเตรเลียจึงมีการตรวจตราอย่างเคร่งครัดที่สนามบินโดยเจ้าหน้าที่แผนกกักกันโรค เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของประเทศออสเตรเลีย

สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศของแผนกตรวจตราและกักกันโรคของออสเตรเลีย

 • นก ขนนก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก
 • เมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากพืช และถั่วตากแห้ง
 • ผลิตภัณฑ์จากนม
 • ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอกจากไข่
 • ผัก และผลไม้สด
 • น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากผึ้้ง้
 • แมลง สัตว์ พืชที่มีชีวิต
 • เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ (ทั้งสดและแห้ง) รวมถึงหมูกระป๋อง
 • ปลา
 • ดินและทราย
 • ฟาง และหญ้าแห้ง และเครื่องประดับที่ทำจากฟาง


หากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าที่นำเข้ามาจะเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่

กรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษปรับหรือทั้งจำทั้งปรับได้