เตรียมตัวก่อนไปออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติวีซ่าประเทศออสเตรเลียทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่าอย่างเคร่งครัดเพราะหากท่านทำผิดกฏของวีซ่าแล้ว ท่านอาจจะไม่มีโอกาสกลับเข้าประเทศออสเตรเลียอีกเลยก็เป็นได้  โดยหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน (ไม่แนะนำให้ซื้อตั๋วก่อนได้วีซ่าเพราะอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็เป็นได้) ซึ่งการเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลียนั้นใช้เวลาเดินทางเพียง 9 ชั่วโมงเท่านั้น (Bangkok-Sydney) และมีสายการบินมากมายที่บินตรงโดยไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องให้เสียเวลา ตอนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินต้องตรวจสอบกับสายการบินว่าสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าเท่าไหร่ เพราะถ้าน้ำหนักกระเป่าของท่านหนักเกินกว่าที่สายการบินให้ ท่านอาจต้องเสียค่าน้ำหนักเพิ่ม และควรตรวจสอบเวลาการเดินทางให้แน่นอนเพราะท่านต้องไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เพราะถ้าไปช้ากว่านั้นอาจจะเกิดปัญหาในกรณีที่ต้องต่อคิวยาวเพื่อรอการเช็คอิน

เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดังต่อไปนี้

 •  หนังสือเดินทางเล่มจริง
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสาร COE (สำหรับวีซ่านักเรียน)
 • ที่อยู่และเบอร์โทรที่พักในออสเตรเลีย (ต้องใช้กรอกแบบฟอร์มตอนเข้าประเทศออสเตรเลีย)
 • เงินดอลล่าห์ออสเตรเลีย (ไม่เกิน $10,000)
 • บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต
 • ดาวน์โหลดแผนที่เมืองที่จะไป (แนะนำ)

การจัดของในกระเป๋า ควรคำนึงถึงฤดูกาลที่จะไป และควรนำของใช้เท่าที่จำเป็นไปเท่านั้น

 •  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ถุงเท้า, รองเท้า, กระเป๋า, ชุดชั้นใน
 • เสื้อผ้าหน้าหนาว(ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) อาทิ เสื้อกันหนาว, ถุงมือ, ถุงเท้า, หมวก, ผ้าพันคอ, กางเกงลองจอน
 • หัวปลั๊กไฟ (ที่ประเทศออสเตรเลียใช้กระแสไฟเท่ากับประเทศไทย แต่หัวปลั๊กจะเป็นแบบสามขา ซึ่งควรซื้อหัวปลั๊กเตรียมไปด้วย)
 • โทรศัพท์มือถือ (สำหรับเอาไปใส่ซิมการ์ดของออสเตรเลีย โดยสามารถใช้ได้ทุกแบบ)
 • ปากกา, สมุด, เครื่องเขียน และ Dictionary (สำหรับวีซ่านักเรียน)
 • ยาสามัญที่จำเป็น อาทิ ยาแก้ปวด ลดไข้ แก้แพ้ แก้ไอ ที่มีฉลากยากำกับเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน หากมียาประจำตัวอื่นๆ ควรจะให้หมอออกใบรับรองแพทย์และใบกำกับยาให้ชัดเจนว่าเป็นยาประเภทไหนและเพื่อรักษาโรคอะไร


สิ่งที่ต้องทำเมื่อถึงที่สนามบิน

– ทำการเช็คอินที่ Counterของสายการบินที่ท่านซื้อตั๋วไว้ โดยแสดงตั๋วเครื่องบิน, พาสปอร์ต, หน้าวีซ่า และบัตรสะสมไมล์(ถ้ามี) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินทำการออกตั๋วที่นั่งและโหลดกระเป๋า (หากน้ำหนักกระเป๋าเกิน ก็จะต้องเสียเงินค่าน้ำหนักเพิ่ม หรือต้องมาเปิดกระเป๋าเพื่อเอาของที่ไม่จำเป็นออก) ท่านที่ต้องการได้ที่นั่งติดทางเดินหรือนั่งติดหน้าต่างก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบินว่าพอจะมีที่นั่งตามที่ท่านต้องการว่างอยู่บ้างหรือไม่

– พอได้ตั๋วที่นั่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือต้องไปแสดงเอกสาร (ตั๋วที่นั่งและพาสปอร์ต)ให้แก่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งอยู่ด้านในของสนามบิน (เข้าไปได้เฉพาะผู้ที่จะเดินทางเท่านั้น) ถ้าโชคร้ายไปเจอช่วงกรุ๊ปทัวร์เยอะๆ และอาจจะเจอคิวที่ยาวมาก จึงควรที่จะรีบเข้าไปแต่เนิ่นๆ

– เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็จะเจอร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (Duty Free Shop) ท่านที่ต้องการซื้อสินค้าแนะนำว่าควรจะทำบัตรสมาชิกไว้ลดราคาค่าสินค้า แต่อย่าช้อปจนเพลินเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ใหญ่มาก ท่านอาจใช้เวลานานกว่าจะเดินไปถึงทางขึ้นเครื่องบิน

– เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่อง (Boarding Time) ก็แสดงตั๋วที่นั่งพร้อมกับพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบิน และเดินเข้าไปในเครื่องบินเพื่อนั่งที่นั่งตามตั๋วที่นั่งที่ได้

 

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิ์ภาพและอย่าลืมเดินทางกลับประเทศก่อนครบกำหนดระยะเวลาของวีซ่า