Why study in Australia

เหตุผล 10 ข้อ ที่ต้องไปเรียนต่อออสเตรเลีย

 

1. มีคุณภาพการศึกษาที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับโลกในหลายสาขา

2. เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จึงช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วกว่าเรียนในประเทศไทย

3. ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์

4. มีเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับ 1ใน10 ของโลก จึงทำให้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมีความสุขในการใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

5. นักเรียนที่เรียนจบในประเทศออสเตรเลีย มีโอกาสได้รับการจ้างงานและสามารถยื่นขอเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียได้

6. มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง จึงทำให้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7. มีสภาพอากาศที่ดี มีภูมิประเทศที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก เหมาะแก่การท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ชีวิตสนุกๆมากมาย

8. ชาวออสเตรเลียมีความเป็นมิตรกับนักเรียนต่างชาติ จึงช่วยให้เรามีโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่ๆในต่างแดน

9. ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยไปถึงออสเตรเลียโดยไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง จึงทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย

10. มีร้านอาหารที่มากมายหลากหลายเชื้อชาติ จึงช่วยให้เรามีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารนานาชาติที่แตกต่าง ทำให้ชีวิตการเป็นอยู่มีสีสันและไม่จำเจ